Sygesikringsbevis/Sundhedskort

HUSK SYGESIKRINGSKORT VED ALLE HENVENDELSER I PRAKSIS
Ankomsten til klinikken bedes registret ved at føre dit kort igennem kortlæseren hos sekretæren.

Sygesikringskortet er beviset for, at man har ret til vederlagsfri behandling hos lægen når det indlæses i vort edb-system.

Ved indlæsning af kortet opretter Sygesikringskortet samtidig også nye patienter automatisk, ligesom allerede eksisterende patienters eventuelle adresse- og navneændringer ajourføres.

Det er derfor vigtigt, at sygesikringskortet medbringes ved hver henvendelse i klinikken. Børn skal benytte eget sygesikringskort – det er således ikke tilstrækkeligt at indlæse forældres sygesikringskort.

 

Sygesikringsbeviset