Priser på attester

 Motorattest under 70 år 400 kr.
 Motorattest over 70 år  500 kr.
 HUSK BILLEDE !!!
 Lægeerklæring til brug for sygeeksamen  500 kr