Priser på attester

 Motorattest under 70 år 400 kr.
 Motorattest over 70 år  500 kr.
 HUSK BILLEDE !!!
 Lægeerklæring til brug for sygeeksamen  500 kr
 Private attester prissættes efter tidsforbruget ved udfærdigelse af attest med 500 kr / 15 min.