Aktuelt

Tilbud om gratis influenzavaccination

Den 1. oktober 2017 træder det gratis tilbud om influenzavaccination i kraft til personer, der er i risiko for alvorlig influenzasygdom. Det gratis tilbud gælder frem til 31. december.

Gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter kan dog blive vaccineret gratis frem til udgangen af februar 2018.

Hvem er omfattet af det gratis tilbud.

Influenzavaccination anbefales og er gratis for følgende grupper:

 • Personer på 65 år eller derover

 • Personer, der er kronisk syge efter en lægelig vurdering:

  • – med kroniske lungesygdomme (KOL, svær astma ect.)

  • – med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

  • – med diabetes 1 eller 2

  • – med medfødt eller erhvervet immundefekt

  • – med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

  • – med kronisk lever- og nyresvigt

  • – med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40)

 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

 • Gravide i 2. og 3. trimester

 • Personer med husstandskontakt til svært immunsupprimerede borgere, efter en lægelig vurdering

Desuden kan førtidspensionister blive vaccineret gratis.

 

Vedrørende HPV vaccine :

0EE1EC7D-B44E-405F-B84E-7E6476954E8F

 

1.9.2017  Jeppe West Carstensen er startet hos os som KBU læge (tidligere kaldet turnus) og er hos os i 6 måneder.

28.8.2017  Vores turnuslæge Mette Bordinggaard Brøndserud,  er draget videre efter 6 måneders  videreuddannelse hos os og er nu tilbage i Odense, hvor hun er startet i en ny lægepraksis på vej mod uddannelse som alment praktiserende læge. Fra 1.9.2017 har vi fornøjelsen af at have ny turnuslæge igen, denne gang bliver det Jeppe.

——————————————————————-

Bare til orientering så er kun 4% af danskerne klar over hvor billigt det er at have fri adgang til sin praktiserende læge. Det er dyrere at forsikre sin kat…

IMG_1115

29.5.2017  Vi indfører nu SMS advisering, så du kan få en SMS  senest 24 timer før du har en aftale heroppe, hvis du ønsker det.

Sørg derfor venligst for at vi altid har et opdateret mobilnummer på dig.

 

27.4.2017 Sundhedsstyrrelsens orientering vedr. meningitis

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/58961BA242DB4835A3A0DCF8D47F4393.ashx

27.4.2017 Orientering vedr. børnevaccinationer.

Vaccinationer er en af de mest effektive måder at forebygge smitsomme sygdomme, vi har. Ved at vaccinere imod de meget smitsomme børnesygdomme, som mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste, kan vi både forebygge infektioner hos den enkelte og spredningen af sygdommene i befolkningen generelt.

For at sikre en god beskyttelse af hele befolkningen er det nødvendigt med en høj tilslutning til vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet. Med en tilstrækkelig høj tilslutning beskyttes ikke kun det enkelte barn. Vi beskytter også immunsvækkede børn, der ikke kan tåle at blive vaccineret, imod smitte. Ligesom vi beskytter de børn, der endnu er for små til at blive vaccineret.

I 2016 steg tilslutningen til næsten alle vacciner i børnevaccinationsprogrammet.

”Vi har i 2016 set en højere tilslutning til alle vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet end i 2015, med undtagelse af HPV-vaccinen, og det er vi utrolig glade for. Den højere tilslutning skyldes blandt andet den store indsats fra Statens Serum Institut, der sender breve til forældre med en påmindelse om at få deres børn vaccineret, hvis de ikke er blevet det” siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Vi har dog også set et markant fald i tilslutningen til HPV-vaccinen i 2016, hvor kun 15 % af pigerne født i 2003 blev vaccineret færdigt med HPV-vaccinen. De danske sundhedsmyndigheder er meget bekymrede over det store fald. Derfor vil der i de kommende år blive arbejdet på at genoprette tillid og en høj tilslutning til HPV-vaccinen.

Som forberedelse til dette arbejde spurgte Sundhedsstyrelsen i 2016 forældre og unge piger om deres holdninger og bekymringer i forhold til HPV-vaccinen. Viden herfra skal bruges til en stor informationsindsats om HPV-vaccinen, der går i gang i 2017.

”I forundersøgelsen var der fokus på viden, holdninger og beslutningsprocesser i forhold til HPV-vaccinen blandt pigerne og deres forældre. Denne viden kan vi bruge til at klæde forældrene bedre på til at kunne træffe beslutning om, hvorvidt deres pige skal vaccineres mod HPV-infektionen” siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen har i fællesskab lavet årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet i 2016. Rapporten indeholder generel information om vaccinationsprogrammet, tilslutningen til og effekter af vaccinerne, indberettede bivirkninger og de igangsatte indsatser, der skal forsøge at øge tilslutningen til HPV-vaccinen.

Årsrapporten kan læses af alle med interesse for det danske børnevaccinationsprogram, både forældre, medier, beslutningstagere og andre myndigheder.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/C18E03415F2044D1854DFD7761D1C7E8.ashx

3.3.2017  Klinikken er blevet akkrediteret :-) .

Inden for sundhedsvidenskab foretages akkreditering ved, at et almindeligvis uafhængigt organ vurderer en sundhedsorganisation med henblik på en afgørelse af, om den lever op til et sæt af fastlagte standarder. Formålet er at sikre og udvikle kvalitet i sundhedsvæsenet .

1.3.2017  Vi har fået ny uddannelseslæge Mette Bordinggaard Brøndserud, 28 år.

Mette er færdiguddannet læge fra Odense Universitet og skal være hos os i 6 måneder som en del af hendes efteruddannelse (turnus).

1.9.2016  Vi har fået ny uddannelseslæge Leve Henning Thomsen, 30 år.

Leve er igang med at uddanne sig til alment praktiserende læge og skal være hos os i 2 perioder, aktuelt 6 måneder her fra 1.9.16 til 28.2.17.