Aktuelt

26-04-2022  Brug af mundbind lempes

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for patienters brug af mundbind lempes fra tirsdag den 26. april 2022.
Dette medfører:

  • At den generelle anbefaling om patienters brug af mundbind i venteværelse m.v. i almen praksis, herunder lægevagt, ophæves.
  • At mundbind i venteværelse m.v. alene anbefales til patienter med symptomer på infektion i luftveje (fx forkølelse, hoste mv.). Børn/unge under 12 år og andre, som af fysisk eller psykisk årsag er forhindret i at bruge mundbind, er undtaget herfra.

01-03-2022 :  Vores uddannelseslæge Rune Voss er nu færdiguddannet hos os og afløses af  læge Dennis Mathiassen Møller, der er i introduktionsstilling til alment praktiserende læge hos os frem til 1.9.22

01-06-2021 : Det gamle sygesikringskort suppleres nu af en app til din smartfone (både IPhone og Android) kaldet sundhedskortet (klik).

 

01-12-2020 : Vi har nu nået max. antal tilmeldte patienter og klinikken er derfor lukket for tilgang fra 1. dec. 2020

 

27-03-2020 VIDEOKONSULTATION

Vi indfører nu videokonsultation  blandt andet  pga. Corona krisen, så vi kan se hinanden mens vi snakker sammen. Det giver begge parter mange fordele og vi kan f.eks. bedømme et udslæt og lignende uden at du behøver at komme herop personligt. Se mere ved at klikke her.

 


 

Velkommen til vores nye sygeplejerske Kirsten Ellegaard.

Kirsten er fastansat på 28 timer / uge fra 1. Oktober  2019. Har bred klinisk erfaring med fra sygehuse, hjemmepleje, almen praksis og er fra Haderslev.

8DD2B1AB-5458-4646-BB35-FF111D8DC4B1