Aktuelt

Influenzavaccination

I år er der åbent hus i klinikken med vaccination efter nummer i køen
TORSDAG 7. november kl. 09.30-11.30
TIRSDAG 19. november kl. 13.00-15.00
Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination.
Forekomsten af influenza varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, dog til udgangen af februar.Tidligere har tilbuddet om gratis vaccination begyndt 1.oktober. Ændringen i år skyldes dels, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne, at levere vacciner til 1. oktober på grund af en sen offentliggørelse af anbefalinger om vaccinesammensætning for influenzavacciner til den nordlige halvkugle fra WHO. Dels er der faglige hensyn, der understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden samtidig med, at forekomsten af influenza i Danmark traditionelt først optræder sent, oftest i perioden december til marts. De sene influenzasæsoner betyder, at hvis vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen. Allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til ca. halvdelen af højest nåede antistofniveau. Ældre responderer generelt ringere på vaccinen; dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge.I Danmark tilbydes fra sæson 2019/20 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. Denne vaccine beskytter mod 2 influenza A-virus og 2 influenza B-virus.

Ifølge bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 2. maj 2019 har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:- kroniske lungesygdomme- hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

  – diabetes 1 eller 2

  – medfødt eller erhvervet immundefekt

  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

  – kronisk lever- og nyresvigt

  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

HPV-vaccination til drenge fra 1. september 2019

Vaccination mod human papillomavirus (HPV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i januar 2009 som et tilbud til piger, fra de fylder 12 år, EPI-NYT 35/08, og frem til 18 år, EPI-NYT 1-2/14.
Et tilbud om HPV-vaccination til drenge er trådt i kraft den 1. september 2019 som vedtaget i Folketinget i forbindelse med finansloven for 2019.

Gratis vaccination tilbydes drenge, der fyldte 12 år den 1. juli 2019 eller senere og tilbuddet gælder indtil de fylder 18 år.

Tilbuddet gælder således desværre (endnu) ikke for alle drenge.

HPV-vaccination beskytter drenge mod analkræft og kønsvorter.

Vaccinationsprogrammet

Drenge vaccineres med Gardasil®9 i et to-dosis program på samme vis som piger. Drenge gives første vaccination, når de fylder 12 år og anden vaccination ikke tidligere end 5 måneder efter første vaccination. Vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

 

01-09-2019

Uddannelseslæge Mike Mikkelsen Lorenzen, har nu afsluttet sin turnus hos os og er nu startet sin hoveduddannelse i Odense til plastikkirurg.

Han afløses af læge Leve Henning Thomsen som er tilbage i 6 måneder under uddannelse til alment praktiserende læge.

 

30-07-2019  Sygeplejerske Kirsten Andersen stopper

Efter 19 år i vores praksis har Kirsten ønsket at prøve andre udfordringer, hvorfor vi desværre må sige farvel til hende pr. 1.8.2019 . Vi har været utroligt glade for alle de år vi har haft sammen med dig , Kirsten og ved at vi sammen med patienterne vil savne dig SÅ meget ! Vi ønsker dig held og lykke med dit nye job .

Vi er nu i gang med at se om vi kan finde en værdig afløser og har fået rigtigt mange kvalificerede ansøgere, som vi nu skal have kigget nærmere på.

I en overgangs periode har vi ansat laborant Mette Røn Jensen på deltid til at give en hånd med hernede med blodprøvetagning og andre praktiske opgaver, som Kirsten og Lene plejer at deles om.

 

01-03-2019 Uddannelseslæge Mike Mikkelsen Lorenzen

er startet hos os som KBU læge (klinisk basis uddannelse , tidligere kaldet Turnus) og skal være hos os i 6 måneder.

 

27-02-2019 Mæslinge-tilfælde i Danmark

Der er konstateret 5 tilfælde i alt , 4 på Sjælland og 1 på Fyn, men vi er stadig 6.000.000 mennesker i landet, hvoraf de fleste er vaccinerede, så ingen grund til panik trods megen omtale i medierne. Det er årgangene fra 1975-1986 der ikke har være så eksponerede for mæslinger som dem der er født før 1975 og som derfor har en lidt øget risiko for at blive smittet, mest hvis de rejser til Frankrig eller Italien, hvor der er udbrud. De vaccinerede årgange fra 1986 og frem kan ikke smittes og dem der er født før 1975 har været syge og er immune.

Se mere på https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/udbrud-af-maeslinger-i-danmark

 

28.12.2018  NEM-ID kode på log-in til Besøglægen / e-mail til os

Som I nok har bemærket er der kommet NEM-ID log-in eller adgang via tilsendt kode til vores hjemmeside. Det er lidt besværligt, men ikke noget vi har ønsket eller sat på, men en udløber af de nye datasikkerheds regler, der foreskriver højere sikkerhed, så det bliver vi nødt til at acceptere.

 

 1.9.2018  Uddannelseslæge Jesper de Vos

har afsluttet sin uddannelse hos os og vi har nu fornøjelsen af at kunne sige velkommen til vores nye uddannelseslæge Rune Voss Kristensen, der skal være hos os fra 1.9.2018 til 1.3.2019.

01.08.2018 Efter mere end 43 år i vores praksis er vores dejlige sekretær Margit Juhl nu stoppet for at gå på efterløn.

Margit, du vil i den grad være savnet, vi ønsker dig alt det bedste herfra !

 

26.6.2018  Ferietid, har du husket det hele?

Når ferien står for døren, og kufferten skal pakkes, er der ofte mange ting at huske på. En af de vigtigste ting, du skal huske er en gyldig rejseforsikring.  Men skal du på ferie i Europa, skal du også huske det blå EU-sygesikringskort.  Husk også at hente Udenrigsministeriets rejseapp ‘Rejseklar, inden du rejser. Så er du altid opdateret på sikkerheden på din destination.   Rigtig god sommer!

 

7.5.2018 Tidsbestilling via hjemmesiden

Man kan finde ledige tider på hjemmesiden for læger og sygeplejersker, men de er kun til ikke akutte problemer samt planlagte opgaver som f.eks. attester, rutineblodprøver ect.

Du kan altid få en akut tid samme dag eller indenfor få dage alt afhængigt af hvad problemet er, men så skal du ringe til sekretær i dagtiden eller lægerne i deres telefontid fra kl. 8.00-9.00 dagligt.

 

16. januar 2018  Information om udskrivning af cannabis som medicin

Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning, der fra 1/1-2018 gør det muligt for praktiserende læger at udskrive en række nye cannabisprodukter som medicin. Man hører mest om de positive virkninger og forventningerne til forsøgsordningen er høje. De positive enkelthistorier fra pressen handler ofte om andre speciallægers brug af cannabisprodukter, f.eks. i forbindelse med behandling af kræftsygdom, sclerose eller rygmarvsskade. Den praktiserende læges område vil i forsøgsordningen især handle om udskrivning af cannabis for kroniske smerter.

Hvad siger myndighederne om brug af cannabis som smertestillende medicin ?

Lægemiddelstyrelsen skriver: ”De konkrete produkter i forsøgsordningen er ikke nødvendigvis undersøgt, og de mulige bivirkninger på kort og lang sigt er heller ikke tilstrækkeligt kortlagt”. De har vurderet, at det er nervesmerter (såkaldt neuropatiske smerter), lægen kan overveje at behandle med medicinsk cannabis, og at det ikke er relevant ved andre typer smerter.

Patientens sikkerhed vejer tungest – virkninger og bivirkninger dårligt belyst !

Når man i dag indfører nye behandlinger i sundhedsvæsenet sker det normalt på baggrund af solid viden om effekt og bivirkninger og myndighedernes godkendelser. De cannabisprodukter, som politikerne nu vil have læger til at udskrive og tage ansvar for, er ikke godkendte som lægemidler af myndighederne, hvilket især går ud over sikkerheden for patienten.

Effekt: Viden om virkningerne på kroniske nervesmerter er sparsom og af dårlig kvalitet, og den mulige effekt er ubetydeligt svag og ikke dokumenteret ud over tre uger.

Bivirkninger: Vi ved at cannabis kan have mange bivirkninger, f.eks. forstyrrelser af hjerterytme og blodtryk, svimmelhed, besvimelse, faldulykker især hos ældre, angst, koncentrationsbesvær, sanseforstyrrelser, depression, psykotiske symptomer og afhængighed.

De praktiserende læger frarådes at udskrive cannabis som medicin og det gør vi heller ikke hos Lægerne Nørregade 22A.

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten af frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom de også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

 

21. december 2017 Nye retningslinier vedrørende receptfornyelse  :

Der er kommet nye retningslinjer vedrørende receptfornyelser, hvilket er en kilde til en del undren hos mange.  Men det er for dit eget bedste :

Når en læge ordinerer et lægemiddel, har han/hun det faglige ansvar for denne behandling indtil den er afsluttet eller overdraget. En patient kan have flere forskellige behandlingsforløb og man kan derfor se at én læge har ansvar for noget medicin og en anden for noget andet.

Som udgangspunkt bør hverken egen læge, speciallæger eller sygehuslæger forny recepter “for hinanden” uanset om det i det pågældende øjeblik synes mest praktisk. Denne type fornyelser indebærer en risiko for at receptudstederen ikke har det fulde overblik over den pågældende behandling og kan medvirke til manglende kontrol med behandlingen med oplagt risiko for fejlbehandling.

Derfor bliver I fremover bedt om at kontakte den læge / afdeling / ambulatorium der har startet behandlingen  ved receptfornyelse.

Vi ved at det kan medføre besvær og irritation, men sådan er lovgivningen.

 

 

Vedrørende HPV vaccine :

0EE1EC7D-B44E-405F-B84E-7E6476954E8F

 

——————————————————————-

Bare til orientering så er kun 4% af danskerne klar over hvor billigt det er at have fri adgang til sin praktiserende læge. Det er dyrere at forsikre sin kat…

IMG_1115

29.5.2017  Vi indfører nu SMS advisering, så du kan få en SMS  senest 24 timer før du har en aftale heroppe, hvis du ønsker det.

Sørg derfor venligst for at vi altid har et opdateret mobilnummer på dig.

27.4.2017 Orientering vedr. børnevaccinationer.

Vaccinationer er en af de mest effektive måder at forebygge smitsomme sygdomme, vi har. Ved at vaccinere imod de meget smitsomme børnesygdomme, som mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste, kan vi både forebygge infektioner hos den enkelte og spredningen af sygdommene i befolkningen generelt.

For at sikre en god beskyttelse af hele befolkningen er det nødvendigt med en høj tilslutning til vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet. Med en tilstrækkelig høj tilslutning beskyttes ikke kun det enkelte barn. Vi beskytter også immunsvækkede børn, der ikke kan tåle at blive vaccineret, imod smitte. Ligesom vi beskytter de børn, der endnu er for små til at blive vaccineret.

I 2016 steg tilslutningen til næsten alle vacciner i børnevaccinationsprogrammet.

”Vi har i 2016 set en højere tilslutning til alle vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet end i 2015, med undtagelse af HPV-vaccinen, og det er vi utrolig glade for. Den højere tilslutning skyldes blandt andet den store indsats fra Statens Serum Institut, der sender breve til forældre med en påmindelse om at få deres børn vaccineret, hvis de ikke er blevet det” siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Vi har dog også set et markant fald i tilslutningen til HPV-vaccinen i 2016, hvor kun 15 % af pigerne født i 2003 blev vaccineret færdigt med HPV-vaccinen. De danske sundhedsmyndigheder er meget bekymrede over det store fald. Derfor vil der i de kommende år blive arbejdet på at genoprette tillid og en høj tilslutning til HPV-vaccinen.

Som forberedelse til dette arbejde spurgte Sundhedsstyrelsen i 2016 forældre og unge piger om deres holdninger og bekymringer i forhold til HPV-vaccinen. Viden herfra skal bruges til en stor informationsindsats om HPV-vaccinen, der går i gang i 2017.

”I forundersøgelsen var der fokus på viden, holdninger og beslutningsprocesser i forhold til HPV-vaccinen blandt pigerne og deres forældre. Denne viden kan vi bruge til at klæde forældrene bedre på til at kunne træffe beslutning om, hvorvidt deres pige skal vaccineres mod HPV-infektionen” siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen har i fællesskab lavet årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet i 2016. Rapporten indeholder generel information om vaccinationsprogrammet, tilslutningen til og effekter af vaccinerne, indberettede bivirkninger og de igangsatte indsatser, der skal forsøge at øge tilslutningen til HPV-vaccinen.

Årsrapporten kan læses af alle med interesse for det danske børnevaccinationsprogram, både forældre, medier, beslutningstagere og andre myndigheder.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/C18E03415F2044D1854DFD7761D1C7E8.ashx

 

3.3.2017  Klinikken er blevet akkrediteret :-) .

Inden for sundhedsvidenskab foretages akkreditering ved, at et almindeligvis uafhængigt organ vurderer en sundhedsorganisation med henblik på en afgørelse af, om den lever op til et sæt af fastlagte standarder. Formålet er at sikre og udvikle kvalitet i sundhedsvæsenet .