Aktuelt

Midlertidig gratis vaccination mod kighoste til gravide

På baggrund af den aktuelle kighosteepidemi, har Sundheds- og Ældreministeren besluttet at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester. Tilbuddet træder i kraft den 1. november 2019 og løber til den 31. januar 2020, hvor epidemien forventes at være overstået.

Mange børn under 6-månedersalderen får brug for indlæggelse, hvis de får kighoste, men det er heldigvis sjældent, at der opstår alvorlige komplikationer og endnu sjældnere, at der optræder dødsfald. Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge indlæggelse af barnet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccination af gravide mod kighoste gives i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge ved fulde 32 uger. Gravide i 3. trimester, som før tilbuddets ikrafttræden den 1. november 2019 allerede har haft den 3. graviditetsundersøgelse, kan tilbydes vaccination ved fornyet konsultation og skal selv bestille tid til dette ved egen læge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke vaccination af gravide med mindre end én uge til forventet fødsel, fx på grund af forestående termin, planlagt igangsættelse eller forløsning m.v. Dette skyldes, at der ikke er dokumentation for, at vaccination er effektiv, hvis den gives mindre end én uge før forventet fødsel.

 


 

Velkommen til vores nye sygeplejerske Kirsten Ellegaard.

Kirsten er fastansat på 28 timer / uge fra 1. Oktober  2019. Har bred klinisk erfaring med fra sygehuse, hjemmepleje, almen praksis og er fra Haderslev.

8DD2B1AB-5458-4646-BB35-FF111D8DC4B1

 


 

Åbent hus til influenzavaccine er i år

TORSDAG d. 7. november kl. 09.30 – 11.30

TIRSDAG d. 19. november kl. 13.00 – 15.00

 


 

Influenzavacciner kommer omkring 1. november i år.

Der er  gratis influenzavaccination til visse persongrupper (se nedenfor) :

1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020.

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge efter en lægelig vurdering.

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

6) Gravide i 2. og 3. trimester.

7) Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter efter en lægelig vurdering.