Aktuelt

01-12-2022  Vedr. afhængighedsskabende / vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen har i tiltagende grad fokus på ordinationen af vanedannende medicin og kontrollen af disse ordinationer. Sundhedsstyrelsen har indskærpet at fornyelse af afhængighedsskabende medicin skal foregå ved fremmøde/konsultation. Det vil derfor ikke længere være muligt at få fornyelse på disse recepter elektronisk eller telefonisk.

Hvilke medikamenter er vanedannende (se nedenfor) :

– Morfin og lignende præparater

– Svagere morfinlignende præparater (fx Kodein og Tramadol)

– Beroligende midler

– Mange sovemidler

– ADHD medicin

 

Fornyelse af recepter på vanedannende medicin foregår således (for patienter i fast behandling med disse stoffer) ved fremmøde uden tidsbestilling.

– Konsultationen kan ske hos en af vores sygeplejersker.

– Der kan forekomme ventetid

– En læge skal altid godkende alle recepter efterfølgende

– Fornyelsen  af recepten sker for ca. 1 måned ad gangen

– Alle patienter skal mindst have én konsultation hos deres læge årligt vedr. denne ordinationstype. Der vil her blive lagt plan for fremtidig ordination, ændringer og nedtrapning/udtrapning.

 

Konsultation uden aftale men med henvendelse til sekretær ved ankomst er

Mandag 08.00-08.20  (ændres fra 28.11.22 til 15.00-15.20)

Onsdag 15.00-15.20

 

27-07-2022 :  En del spørger til hvem der skal tilbydes et 4. stik mod Corona  inden 1.10.2022.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer er nedenfor :

Målgrupper, hvor 4. stik covid-19 vaccination kan overvejes, er følgende:

1)  Patienter med visse hæmatologiske kræftsygdomme og patienter der skal eller er i aktiv kemoterapi

2) Patienter med væsentligt nedsat immunforsvar fx primær immundefekt, organtransplanterede, HIV infektion med svært påvirket immunforsvar, stamcelletransplanterede mv.

3) Patienter i behandling med visse lægemidler, der påvirker immunforsvaret i væsentlig grad fx Rituximab, Ocrelizumab eller Alemtuzumab

4) Patienter i hæmodialyse og peritoneal dialyse

5) Patienter med visse alvorlige reumatologisk lidelser fx sclerodermi, SLE mv.

6) Patienter med svær multisygdom, hvor det vurderes, at der kan være nedsat immunforsvar, eller hvor det vurderes, at der er aktuelle forhold, der medvirker til en særlig øget risiko, fx mange tilbagevendende luftvejsinfektioner.

 

01-06-2021 : Det gamle sygesikringskort suppleres nu af en app til din smartphone (både IPhone og Android) kaldet sundhedskortet (klik).

 

01-12-2020 : Vi har nu nået max. antal tilmeldte patienter og klinikken er derfor lukket for tilgang fra 1. dec. 2020

 

27-03-2020 VIDEOKONSULTATION

Vi indfører nu videokonsultation  blandt andet  pga. Corona krisen, så vi kan se hinanden mens vi snakker sammen. Det giver begge parter mange fordele og vi kan f.eks. bedømme et udslæt og lignende uden at du behøver at komme herop personligt. Se mere ved at klikke her.