Aktuelt

21-02-2020

Vores uddannelseslæge Leve Thomsen har nu afsluttet sit forløb her og afløses pr. 1.3.20 af Rosa Andersen Mencagli , der er ny uddannelseslæge hernede frem til 1.9.2020.

Midlertidig gratis vaccination mod kighoste til gravide

På baggrund af den aktuelle kighosteepidemi, har Sundheds- og Ældreministeren besluttet at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester. Tilbuddet træder i kraft den 1. november 2019 og løber til den 31. januar 2020, hvor epidemien forventes at være overstået.

Mange børn under 6-månedersalderen får brug for indlæggelse, hvis de får kighoste, men det er heldigvis sjældent, at der opstår alvorlige komplikationer og endnu sjældnere, at der optræder dødsfald. Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge indlæggelse af barnet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccination af gravide mod kighoste gives i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge ved fulde 32 uger. Gravide i 3. trimester, som før tilbuddets ikrafttræden den 1. november 2019 allerede har haft den 3. graviditetsundersøgelse, kan tilbydes vaccination ved fornyet konsultation og skal selv bestille tid til dette ved egen læge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke vaccination af gravide med mindre end én uge til forventet fødsel, fx på grund af forestående termin, planlagt igangsættelse eller forløsning m.v. Dette skyldes, at der ikke er dokumentation for, at vaccination er effektiv, hvis den gives mindre end én uge før forventet fødsel.

 


 

Velkommen til vores nye sygeplejerske Kirsten Ellegaard.

Kirsten er fastansat på 28 timer / uge fra 1. Oktober  2019. Har bred klinisk erfaring med fra sygehuse, hjemmepleje, almen praksis og er fra Haderslev.

8DD2B1AB-5458-4646-BB35-FF111D8DC4B1