Aktuelt

Influenzavaccine

Igen i år er der tilbud om gratis influenzavaccine hvis man enten er over 65 år , har en kronisk lidelse, svært overvægtig, er  pensionist eller er gravid mere end 12 uger henne.

 

Hvem anbefales vaccination mod influenza?

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:

 

Gratis vaccination

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Vaccinationen er dog gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, i perioden 1. oktober 2018 til og med udgangen af februar 2019.

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis.

 

 1.9.2018  Uddannelseslæge Jesper de Vos har afsluttet sin uddannelse hos os og vi har nu fornøjelsen af at kunne sige velkommen til vores nye uddannelseslæge Rune Voss Kristensen, der skal være hos os fra 1.9.2018 til 1.3.2019.

 

01.08.2018 Efter mere end 43 år i vores praksis er vores dejlige sekretær Margit Juhl nu stoppet for at gå på efterløn.  Margit, du vil i den grad være savnet, vi ønsker dig alt det bedste herfra !

05.07.2018  Vedrørende blodtryksmidlet Valsarthan der er trukket tilbage.

Der er 1200 patienter i Danmark der er i behandling med dette, men ingen af vores patienter får det, så det behøver du ikke at være nervøs for.

 

26.6.2018  Ferietid, har du husket det hele?

Når ferien står for døren, og kufferten skal pakkes, er der ofte mange ting at huske på. En af de vigtigste ting, du skal huske er en gyldig rejseforsikring.  Men skal du på ferie i Europa, skal du også huske det blå EU-sygesikringskort.  Husk også at hente Udenrigsministeriets rejseapp ‘Rejseklar, inden du rejser. Så er du altid opdateret på sikkerheden på din destination.   Rigtig god sommer!

 

7.5.2018 Tidsbestilling via hjemmesiden

Man kan finde ledige tider på hjemmesiden for læger og sygeplejersker, men de er kun til ikke akutte problemer samt planlagte opgaver som f.eks. attester, rutineblodprøver ect.

Du kan altid få en akut tid samme dag eller indenfor få dage alt afhængigt af hvad problemet er, men så skal du ringe til sekretær i dagtiden eller lægerne i deres telefontid fra kl. 8.00-9.00 dagligt.

1.3.2018 Ny uddannelseslæge

Vi har nu sagt farvel til KBU læge Jeppe Carstensen efter 6 måneders turnus hos os og i dag hilser vi så Jesper Bechmann de Vos velkommen i introduktionsstilling hos os i 6 måneder frem til 31.8.2018. Jesper er læge fra Odense Universitet, bor i Nr. Aaby, er 27 år, gift og har en datter på 2 år.

16. januar 2018  Information om udskrivning af cannabis som medicin

Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning, der fra 1/1-2018 gør det muligt for praktiserende læger at udskrive en række nye cannabisprodukter som medicin. Man hører mest om de positive virkninger og forventningerne til forsøgsordningen er høje. De positive enkelthistorier fra pressen handler ofte om andre speciallægers brug af cannabisprodukter, f.eks. i forbindelse med behandling af kræftsygdom, sclerose eller rygmarvsskade. Den praktiserende læges område vil i forsøgsordningen især handle om udskrivning af cannabis for kroniske smerter.

Hvad siger myndighederne om brug af cannabis som smertestillende medicin ?

Lægemiddelstyrelsen skriver: ”De konkrete produkter i forsøgsordningen er ikke nødvendigvis undersøgt, og de mulige bivirkninger på kort og lang sigt er heller ikke tilstrækkeligt kortlagt”. De har vurderet, at det er nervesmerter (såkaldt neuropatiske smerter), lægen kan overveje at behandle med medicinsk cannabis, og at det ikke er relevant ved andre typer smerter.

Patientens sikkerhed vejer tungest – virkninger og bivirkninger dårligt belyst !

Når man i dag indfører nye behandlinger i sundhedsvæsenet sker det normalt på baggrund af solid viden om effekt og bivirkninger og myndighedernes godkendelser. De cannabisprodukter, som politikerne nu vil have læger til at udskrive og tage ansvar for, er ikke godkendte som lægemidler af myndighederne, hvilket især går ud over sikkerheden for patienten.

Effekt: Viden om virkningerne på kroniske nervesmerter er sparsom og af dårlig kvalitet, og den mulige effekt er ubetydeligt svag og ikke dokumenteret ud over tre uger.

Bivirkninger: Vi ved at cannabis kan have mange bivirkninger, f.eks. forstyrrelser af hjerterytme og blodtryk, svimmelhed, besvimelse, faldulykker især hos ældre, angst, koncentrationsbesvær, sanseforstyrrelser, depression, psykotiske symptomer og afhængighed.

De praktiserende læger frarådes at udskrive cannabis som medicin og det gør vi heller ikke hos Lægerne Nørregade 22A.

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten af frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom de også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

 

21. december 2017 Nye retningslinier vedrørende receptfornyelse  :

Der er kommet nye retningslinjer vedrørende receptfornyelser, hvilket er en kilde til en del undren hos mange.  Men det er for dit eget bedste :

Når en læge ordinerer et lægemiddel, har han/hun det faglige ansvar for denne behandling indtil den er afsluttet eller overdraget. En patient kan have flere forskellige behandlingsforløb og man kan derfor se at én læge har ansvar for noget medicin og en anden for noget andet.

Som udgangspunkt bør hverken egen læge, speciallæger eller sygehuslæger forny recepter “for hinanden” uanset om det i det pågældende øjeblik synes mest praktisk. Denne type fornyelser indebærer en risiko for at receptudstederen ikke har det fulde overblik over den pågældende behandling og kan medvirke til manglende kontrol med behandlingen med oplagt risiko for fejlbehandling.

Derfor bliver I fremover bedt om at kontakte den læge / afdeling / ambulatorium der har startet behandlingen  ved receptfornyelse.

Vi ved at det kan medføre besvær og irritation, men sådan er lovgivningen.

 

 

Vedrørende HPV vaccine :

0EE1EC7D-B44E-405F-B84E-7E6476954E8F

 

1.9.2017  Jeppe West Carstensen er startet hos os som KBU læge (tidligere kaldet turnus) og er hos os i 6 måneder.

28.8.2017  Vores turnuslæge Mette Bordinggaard Brøndserud,  er draget videre efter 6 måneders  videreuddannelse hos os og er nu tilbage i Odense, hvor hun er startet i en ny lægepraksis på vej mod uddannelse som alment praktiserende læge. Fra 1.9.2017 har vi fornøjelsen af at have ny turnuslæge igen, denne gang bliver det Jeppe.

——————————————————————-

Bare til orientering så er kun 4% af danskerne klar over hvor billigt det er at have fri adgang til sin praktiserende læge. Det er dyrere at forsikre sin kat…

IMG_1115

29.5.2017  Vi indfører nu SMS advisering, så du kan få en SMS  senest 24 timer før du har en aftale heroppe, hvis du ønsker det.

Sørg derfor venligst for at vi altid har et opdateret mobilnummer på dig.

 

27.4.2017 Sundhedsstyrrelsens orientering vedr. meningitis

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/58961BA242DB4835A3A0DCF8D47F4393.ashx

27.4.2017 Orientering vedr. børnevaccinationer.

Vaccinationer er en af de mest effektive måder at forebygge smitsomme sygdomme, vi har. Ved at vaccinere imod de meget smitsomme børnesygdomme, som mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste, kan vi både forebygge infektioner hos den enkelte og spredningen af sygdommene i befolkningen generelt.

For at sikre en god beskyttelse af hele befolkningen er det nødvendigt med en høj tilslutning til vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet. Med en tilstrækkelig høj tilslutning beskyttes ikke kun det enkelte barn. Vi beskytter også immunsvækkede børn, der ikke kan tåle at blive vaccineret, imod smitte. Ligesom vi beskytter de børn, der endnu er for små til at blive vaccineret.

I 2016 steg tilslutningen til næsten alle vacciner i børnevaccinationsprogrammet.

”Vi har i 2016 set en højere tilslutning til alle vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet end i 2015, med undtagelse af HPV-vaccinen, og det er vi utrolig glade for. Den højere tilslutning skyldes blandt andet den store indsats fra Statens Serum Institut, der sender breve til forældre med en påmindelse om at få deres børn vaccineret, hvis de ikke er blevet det” siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Vi har dog også set et markant fald i tilslutningen til HPV-vaccinen i 2016, hvor kun 15 % af pigerne født i 2003 blev vaccineret færdigt med HPV-vaccinen. De danske sundhedsmyndigheder er meget bekymrede over det store fald. Derfor vil der i de kommende år blive arbejdet på at genoprette tillid og en høj tilslutning til HPV-vaccinen.

Som forberedelse til dette arbejde spurgte Sundhedsstyrelsen i 2016 forældre og unge piger om deres holdninger og bekymringer i forhold til HPV-vaccinen. Viden herfra skal bruges til en stor informationsindsats om HPV-vaccinen, der går i gang i 2017.

”I forundersøgelsen var der fokus på viden, holdninger og beslutningsprocesser i forhold til HPV-vaccinen blandt pigerne og deres forældre. Denne viden kan vi bruge til at klæde forældrene bedre på til at kunne træffe beslutning om, hvorvidt deres pige skal vaccineres mod HPV-infektionen” siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen har i fællesskab lavet årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet i 2016. Rapporten indeholder generel information om vaccinationsprogrammet, tilslutningen til og effekter af vaccinerne, indberettede bivirkninger og de igangsatte indsatser, der skal forsøge at øge tilslutningen til HPV-vaccinen.

Årsrapporten kan læses af alle med interesse for det danske børnevaccinationsprogram, både forældre, medier, beslutningstagere og andre myndigheder.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/C18E03415F2044D1854DFD7761D1C7E8.ashx

3.3.2017  Klinikken er blevet akkrediteret :-) .

Inden for sundhedsvidenskab foretages akkreditering ved, at et almindeligvis uafhængigt organ vurderer en sundhedsorganisation med henblik på en afgørelse af, om den lever op til et sæt af fastlagte standarder. Formålet er at sikre og udvikle kvalitet i sundhedsvæsenet .

1.3.2017  Vi har fået ny uddannelseslæge Mette Bordinggaard Brøndserud, 28 år.

Mette er færdiguddannet læge fra Odense Universitet og skal være hos os i 6 måneder som en del af hendes efteruddannelse (turnus).

1.9.2016  Vi har fået ny uddannelseslæge Leve Henning Thomsen, 30 år.

Leve er igang med at uddanne sig til alment praktiserende læge og skal være hos os i 2 perioder, aktuelt 6 måneder her fra 1.9.16 til 28.2.17.