Aktuelt

 20-04-2020  Fysiopterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, tandlæger, psykologer, diætister, fodterapeuter, privathospitaler mm. åbner igen fra i dag

 

15-04-2020  Nyt om Pneumokokvaccine til visse persongrupper gældende fra 22. april 2020

Regionsrådet yder gratis vaccination mod pneumokokker til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

1) Beboere på plejehjem m.v., jf. servicelovens § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.

2) Personer, der er fyldt 65 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i pkt a til e, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med kroniske leversygdomme.

e) Personer med kroniske nyresygdomme.

3) Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt i pkt a til h, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.

b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

d) Personer med liquorlækage.

e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.

f) Personer med Cochlear implantation.

g) Personer med stamcelletransplantation.

h) Personer med organtransplantation.

4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i pkt a til h, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med cyanotiske hjertesgydomme.

b) Personer med hjerteinsufficiens.

c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.

d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.

e) Personer med kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).

f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.

g) Personer med nefrotisk syndrom.

h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

————————————————————————————

27-03-2020 VIDEOKONSULTATION

Vi indfører nu videokonsultation  blandt andet  pga. Corona krisen, så vi kan se hinanden mens vi snakker sammen. Det giver begge parter mange fordele og vi kan f.eks. bedømme et udslæt og lignende uden at du behøver at komme herop personligt. Se mere ved at klikke her.

 

18-03-2020  CORONA

Vedrørende corona-virus har myndighederne samlet information herom på denne side om CORONA (klik) , der løbende bliver opdateret.

 

01-03-2020

Velkommen til vores nye praksislæge Rosa Andersen Mencagli , der skal være hos os de næste 6 måneder.

Rosa

 


 

Velkommen til vores nye sygeplejerske Kirsten Ellegaard.

Kirsten er fastansat på 28 timer / uge fra 1. Oktober  2019. Har bred klinisk erfaring med fra sygehuse, hjemmepleje, almen praksis og er fra Haderslev.

8DD2B1AB-5458-4646-BB35-FF111D8DC4B1